?

Log in

No account? Create an account
 
 
05 August 2010 @ 10:00 pm
[Walls] 100805  Credit: Made by me

Stock: melomic, baidu, frapbois, yunho600, neverend
Font: Dafont
Brush: creamuts@DA, lileya@DA
Texture: lovenewwyork@DA, muffinmarmelade@DA, thisfeelings@DA, lady_alucard@DA, didit_didot@DA, downgirl@DA
 
 
 
sofia_linsofia_lin on August 5th, 2010 03:13 pm (UTC)
XDXD
zời ơi, k thix cái chữ always keep the faith, nghe sến óa đê =))
Cái Homin cp đẹp woa à :x Cía ở dưới nhìn trống wa'
Ủa mà sao homin là Ausgust cp zạ?
lovin_puccalovin_pucca on August 5th, 2010 03:19 pm (UTC)
Re: XDXD
Mốt m comt ko cần điền vô chỗ subject âu, cứ vik comt thau, kái subject ko cần thiết kaka
T cũg ko thix chữ đóa nhưg mò lúc mần 5 cha, níu ko text dòg đóa là t ko bik text kái jì =.=
Kái Homin cp thì t chỉ mần thía thau, nhìu mào òi nên t ko mần dày đặc, nhìn vào lại ko thí đc bố cục :D
Thì đag là thág 8 nên nóa là august cp, my tháng háháhá
sofia_linsofia_lin on August 5th, 2010 03:30 pm (UTC)
uh, thí nó trống trống mún điền vào, thì ghi là TVXQ, Gods rising from the East, lum la, thiếu j chữ ghi m =)) Zời ơi, 1 hình thức tự sướng mới =))
lovin_puccalovin_pucca on August 5th, 2010 03:46 pm (UTC)
Mí kái đóa fải si nghĩ, còn câu nài của chunnie hot wó òi, ịn sâu vô tâm trí, ko cần nghĩ kaka
sofia_linsofia_lin on August 6th, 2010 05:08 am (UTC)
Ồ, Chunnie hot woa coi chừng nổ cái bùm á =))
lovin_puccalovin_pucca on August 6th, 2010 10:02 am (UTC)
Như t đã noái òi ó, t chỉ mog YS dùg vòg tay dệu dàg um lấy nhao ràu chik dí nhao lun háhá ôi jời, m kím jùm t mí kái hình hwa t hỏi chưa zị =-=